พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน​ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม​ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานได้แก่การให้กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การยื่นแบบและวิธีประเมินแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี และให้ความรู้​เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน​ การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 90​ คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag