จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

     วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระยืน ม.1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
     สำหรับ กิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคม มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จิตอาสาพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยดำเนินการในวัด ศาสนสถาน ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ กิจการพระพุทธศาสนากับการดำเนินโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข โดยพระอธิการสิริพงศ์ ปัญญาชโย เจ้าอาวาสวัดพระยืน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดและการจัดการพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อน และกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกพืชผักสมุนไพร ผลไม้ , กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จักการขยะ ของเสีย น้ำเสียและบริเวณสถานที่สกปรก การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก 5 ส และ 3 R , กิจกรรมจัดสวนสมุนไพร สวนสุขภาพ ต้านภัยโควิด-19.

ภาพ/ข่าว นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar