ลำพูน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

ลำพูน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬาบ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม 

จากนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย คือการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคล เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ พร้อมการออกหน่วยของส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ การออกให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 การรับฟังปัญหา การร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการต่อภาษีรถ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน การออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา เพื่อลดภาระการเดินทางในการชำระค่า น้ำค่าไฟ การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร การแจกเมล็ดพันธ์ุพืช ผัก ต้นไม้ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นต้น

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พบปะ พูดคุย กับประชาชนที่มารับบริการ และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมบูธการออกหน่วยของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุข ตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและได้รับบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#PRLAMPHUN
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar