ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน เปิดเวที รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหา ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลักในชุมชน
วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 โดยมี นายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานชลประทาน, ผู้แทนจากส่วนราชการ , เทศบาลเมืองลำพูน และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง
ลำพูน มอบวัสดุในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด พร้อมช่วยเหลือ ดูแล เฝ้าระวัง สร้างแรงจูงใจ ให้มีอาชีพและไม่กลับไปเสพซ้ำ
วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ระดับตำบล ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบวัสดุในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอป่าซาง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ลำพูนชวน “แอ่วกาดแลง แยงรถไฟ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน” ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการค้าขายในชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) เวลา 18.30 น. ที่ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน “แอ่วกาดแลง แยงรถไฟ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการค้าขายในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
วันที่ 2 ของขบวนเดินเท้า “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก” ออกเดินทางจากวัดห้วยหละ มุ่งสู่วัดบ้านโฮ่งหลวง
กิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก” ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล 6-11มิ.ย.66 เดินเท้า 6 คืน 7 วัน จากวัดบ้านปางลี้-วัดพระธาตุหริภุญชัย สามารถร่วมสักการะได้ตลอดเส้นทาง
ลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และปรับพฤติกรรมไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล โคก หนอง นา โมเดล บ้านน้ำดิบน้อย อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอป่าซาง รุ่นที่ 3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และปรับพฤติกรรมไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
ลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่      7 – 11 มิถุนายน 2566 นี้
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 13 (173/2566) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมา ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมาก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมและ มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง แม่ทา บ้านโฮ่ง และป่าซาง
ลำพูน เริ่มแล้ว! กิจกรรม "ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566
จ.ลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร คณะสงฆ์ และประชาชน จัดกิจกรรม "ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก"กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566
ลำพูน ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ให้กับครอบครัว นายสมพล อุตสาสาร บ้านเลขที่ 163 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยหัวส่วนราชการจังหวัด และประชาชนร่วมพิธี
ลำพูน เปิดเวที รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหา ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลักในชุมชน
วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 โดยมี นายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานชลประทาน, ผู้แทนจากส่วนราชการ , เทศบาลเมืองลำพูน และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง
ลำพูน มอบวัสดุในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด พร้อมช่วยเหลือ ดูแล เฝ้าระวัง สร้างแรงจูงใจ ให้มีอาชีพและไม่กลับไปเสพซ้ำ
วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ระดับตำบล ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบวัสดุในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอป่าซาง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ลำพูนชวน “แอ่วกาดแลง แยงรถไฟ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน” ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการค้าขายในชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) เวลา 18.30 น. ที่ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนถนนคนเดิน “แอ่วกาดแลง แยงรถไฟ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการค้าขายในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
พาณิชย์จังหวัดลำพูน" จัดกิจกรรม CSR มะม่วงลำพูน เป็นอาหารให้น้อง” นำมะม่วง 5,000 กิโลกรัม นำไปเป็นอาหารให้ช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารช้าง
พาณิชย์จังหวัดลำพูน" จัดกิจกรรม CSR มะม่วงลำพูน เป็นอาหารให้น้อง” นำมะม่วง 5,000 กิโลกรัม นำไปเป็นอาหารให้ช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารช้าง
วันที่ 2 ของขบวนเดินเท้า “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก” ออกเดินทางจากวัดห้วยหละ มุ่งสู่วัดบ้านโฮ่งหลวง
กิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก” ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล 6-11มิ.ย.66 เดินเท้า 6 คืน 7 วัน จากวัดบ้านปางลี้-วัดพระธาตุหริภุญชัย สามารถร่วมสักการะได้ตลอดเส้นทาง
ลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และปรับพฤติกรรมไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล โคก หนอง นา โมเดล บ้านน้ำดิบน้อย อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอป่าซาง รุ่นที่ 3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และปรับพฤติกรรมไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ชวน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากการเชือด และส่งต่อให้คนตาบอดและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญชวนร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากการเชือด และส่งต่อให้คนตาบอดและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ขยายพันธุ์ หรือเลี้ยงไว้ใช้งาน โดยมีเงื่อนไขห้ามจำหน่ายต่อ ฆ่า เว้นแต่อนุญาตให้จำหน่ายลูกเพื่อเป็นพ่อหรือแม่พันธุ์ได้เท่านั้น และหากตายทุกกรณีให้ฝังและห้ามนำเนื้อไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
ลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่      7 – 11 มิถุนายน 2566 นี้
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 13 (173/2566) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมา ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมาก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมและ มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง แม่ทา บ้านโฮ่ง และป่าซาง

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic/VEDIO กิจกรรมเด่น

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

VIDEO กิจกรรมเด่น

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government