ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 09.45 น. ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
image
ค่ำวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP จัดการประกวด QUEEN OF BEAUTY LAMPHUN 2022 ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีสร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่รณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการป้องกันเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน จังหวัดลำพูน ร่วมกับแคปลำพูน
image
วันนี้ (4 ธันวาคม 2565) เวลา 09.45 น. ที่บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองลำพูน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา "พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคน" ภายใต้แนวคิด "บวชป่า สืบชะตาขุนน้ำ ลำน้ำแม่สาร" ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำแม่สาร และทำกิจกรรม "ที่ว่างสร้างอาหาร" โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พระสงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม
image
วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยมี ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี
image
ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 09.45 น. ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
image
ค่ำวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP จัดการประกวด QUEEN OF BEAUTY LAMPHUN 2022 ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีสร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่รณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการป้องกันเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน จังหวัดลำพูน ร่วมกับแคปลำพูน
image
วันนี้ (4 ธันวาคม 2565) เวลา 09.45 น. ที่บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองลำพูน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา "พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคน" ภายใต้แนวคิด "บวชป่า สืบชะตาขุนน้ำ ลำน้ำแม่สาร" ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำแม่สาร และทำกิจกรรม "ที่ว่างสร้างอาหาร" โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พระสงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image