ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลในประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
image
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำ ลำน้ำปิงห่างในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นแบบที่สำคัญ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
image
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลในประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
image
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำ ลำน้ำปิงห่างในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นแบบที่สำคัญ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image