ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน เที่ยววิถีใหม่บนถนนสายเก่า (บทความที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน เที่ยววิถีใหม่บนถนนสายเก่า 

ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถนนสายเก่าใจกลางเมืองลำพูน เส้นทางเชื่อมระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กับวัดมหาวัน (พระรอด) คือการต่อยอดสร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมืองเก่าลำพูนเปิดเป็นพื้นที่ข่วงพันปี ที่ผสมผสานกับบรรยากาศของคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ถ่ายทอดจิตวิญญาณชุมชนผ่านงานศิลปะ หัตถกรรม สินค้าชุมชน Food Truck อาหารหลากหลายจากฝีมือแม่ครัวท้องถิ่นและเชฟหนุ่มสาว สัมผัสวิถีชุมชนเมืองเก่าตลอดเส้นทางซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในชุมชน

ชุมชนถนนรถแก้ว เป็นหนึ่งในชุมชนเมืองเก่าลำพูนที่มีปัจจัยแวดล้อมและศักยภาพที่เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart และพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานดิจิทัล นำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เติมเต็มความสุขผ่านการสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าลำพูนที่สร้างสรรค์และทันสมัย

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :