จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน

จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน

  วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.50 น. ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดลำพูน  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย   ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีสืบชะตาเมือง 4 จุดตามบริเวณซุ้มประตูเมืองเก่าของจังหวัดลำพูน ทั้ง 4 ประตูเมือง โดยจุดที่ 1 บริเวณประตูท่าขาม มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ  จุดที่ 2 ประตูลี้ มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ  จุดที่ 3 ประตูช้างสี มีหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมุมเมืองจุดที่ 4 ประตูมหาวัน มีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ  มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
     สำหรับพิธีสืบชะตา หรือ สืบชาตา เป็นประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา นิยมปฏิบัติกันในหลายโอกาส เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง หรือของคนให้ยืนยาวออกไป  เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมืองของจังหวัดลำพูน ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน
     โอกาสนี้  ประธานในพิธี และผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันประกอบพิธีเทน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ, น้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา และน้ำพระพุทธมนต์ จากพระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง เทลงในสลุงหลวงลำพูน  เพื่อนำไปร่วมขบวนสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดลำพูน ภายในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และเคลื่อนไปตามถนนอินทยงยศ สิ้นสุดขบวนที่วัดพระธาตุหริภุญชัย  จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา พร้อมกันทั้ง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar