จังหวัดลำพูน ขอเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย สีเหลือง ประดับเข็มหรือตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย สีเหลือง ประดับเข็มหรือตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

     จังหวัดลำพูน นำโดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย สีเหลือง ประดับเข็มหรือตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

     ในทุกวันจันทร์แทนการแต่งกายปกติที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวันและโอกาสอื่นที่เหมาะสม และเเต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ ในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar