อธิบดีกรมพลศึกษา ปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรมพลศึกษา ปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
     วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ให้การต้อนรับ
     อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและมีจิตอาสาจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ในการร่วมขับเคลื่อนและเป็นเครือข่าย การกีฬาและการออกกำลังกายในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทางการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร และผู้ผ่าน การอบรมที่ร่วมกันทำให้การอบรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมที่สละเวลามาร่วมการอบรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่มาอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป.

ภาพ/ข่าว : นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :