ชมรมทูบีฯ ลำพูน จัดประกวด Smart Boy and Girl TO BE NUMBER ONE Lamphun 2022 เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค

ชมรมทูบีฯ ลำพูน จัดประกวด Smart Boy and Girl TO BE NUMBER ONE Lamphun 2022 เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค
     วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่เวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบโล่รางวัล Smart Boy and Girl TO BE NUMBER ONE Lamphun 2022 และร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนเยาวชนที่จะเข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคต่อไป

     นพ.สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่ากิจกรรม การประกวด Smart Boy and Girl TO BE NUMBER ONE Lamphun 2022 ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน มีความสามารถด้านการร้องเพลง และการเต้น ของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ในระดับภาค

     สำหรับการประกวดในวันนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 25 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 16 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน และได้รับการสนับสนุนการแสดงบนเวทีจากชมรม TO BE NUMBERONE โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และคณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่ทา การจัดการประกวดในครี้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มาเดินเที่ยวงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เป็นอย่างมากภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการข่าว : นางสาวมัณฑนา อาสากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :