ทต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางถนนท่าจักร-แม่ทา เชื่อมทางเข้าวัดพระธาตุดอยแต

ทต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางถนนท่าจักร-แม่ทา เชื่อมทางเข้าวัดพระธาตุดอยแต

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.35019 สายปากทางถนนท่าจักร-แม่ทา เชื่อมทางเข้าวัดพระธาตุดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 965.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,790.00 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,221,000.00 บาท และบัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,265,322.49 บาท รายละเอียดตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทรศัพท์ 0-5300-3442 ต่อ 129


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 2043 ทต.เหมืองจี้ ราคากลาง คก.สร้างถนนฯ ปากทางถนนท่าจักร.pdf |


คะแนนโหวต :