สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไป มีีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ฯลฯ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน โทรศัพท์ 0-5351-1039


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (สรรพสามิตฯ).pdf |


คะแนนโหวต :