สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5351-1166


ไฟล์เอกสารประกอบ
1 รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ (พช).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar