วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดกิจกรรม ดำหัวรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญ และการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของยูเนสโก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพุทธศักราช 2571

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดกิจกรรม ดำหัวรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญ และการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของยูเนสโก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพุทธศักราช 2571

     วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมดำหัวรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อแสดงพลังแห่งศรัทธา นำครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะ ครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 15 ขบวน จากประชาชนจังหวัดลำพูน เดินจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มายังวัดพระธาตุหิริภุญชัย วรมหาวิหาร และร่วมกันทำบุญทักษินา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย

     กิจกรรมฯ อยู่ในกิจกรรมมหาสงกรานต์ “ปีใหม่เมืองหละปูนที่วัดพระธาตุหริภุญชัย” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันจะก่อให้เกิดความสำนึกรักและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดลำพูนสืบไป และยังเป็นการรื้อฟื้นประเพณีการดำหัวรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญละการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของยูเนสโก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพุทธศักราช 2571 อีกด้วย

--------------------------------------------------------------------

ภาพ / ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar