จังหวัดลำพูนเน้นย้ำ!! ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีการเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุราขณะขับรถรวมถึงเข้มงวดทุกจุดตรวจทุกเส้นทางโดยเฉพาะด่านชุมชนในหมู่บ้านทั้ง 8 อำเภอ

จังหวัดลำพูนเน้นย้ำ!! ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีการเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุราขณะขับรถรวมถึงเข้มงวดทุกจุดตรวจทุกเส้นทางโดยเฉพาะด่านชุมชนในหมู่บ้านทั้ง 8 อำเภอ

     วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม POC ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้ พ.อ. ภาส วงศ์สารภี รอง ผอ. กอ.รมน. จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยทำหน้าที่ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2567 พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกในช่วงควบคุมเข้มข้น ซึ่งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 11 เมษายน 2567 มีอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมจำนวน 9 ราย  แบ่งเป็นชาย 3 ราย หญิง 6 ราย  อำเภอลี้เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน เป็นชาย 1 ราย  หญิง 6 ราย  และอำเภอป่าซาง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย  เป็นชายทั้ง  2 ราย   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหลับใน ขับรถเร็วและเมาสุราขณะขับขี่รถ  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถปิกอัพ/รถกระบะ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เวลา 12.01 น. – 15.00 น. 

     ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุราขณะขับรถ โดยให้เข้มงวดทุกจุดตรวจ ทุกเส้นทาง โดยเฉพาะด่านชุมชนในหมู่บ้านทั้ง 8 อำเภอรวมถึงแนะนำให้ผู้ขับขี่รถทุกคัน ทำประกันพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากประกันหมดอายุสามารถทำประกัน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็ปไซด์บริษัทกลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ เซเว่น อีเลฟเว่นใกล้บ้านทุกสาขา.

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar