รองผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
     วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลัก จุดบริการร่วม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ภายใต้ชื่อการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  1. จุดตรวจป่าห้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน  2. จุดตรวจหนองหมู ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา  3. จุดตรวจหมวดทางหลวงแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
     โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100%  ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดลำพูน  รวมถึงการขับรถเร็วเกินกำหนด และการขับรถขณะเมาสุรา  ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายจราจรกฎหมายว่าด้วยเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเน้นมาตรการ 3 ม. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างเต็มที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 อีกด้วย
     พร้อมกันนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นหัวหน้าคณะทำงานเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการ ด่านชุมชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน  โดยได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ  มีนายอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง, จุดตรวจวังดิน อ.ลี้, จุดตรวจเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง  และจุดตรวจหน้าอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง  ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง และเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ได้แก่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบซับขี่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ฯ/ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม.

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar