พอ.สว. ลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ทา พร้อมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยที่ดี

พอ.สว. ลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ทา พร้อมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยที่ดี

วันนี้ (14 กันยายน 2566) ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13 เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ประชาชน อาทิ การตรวจโรคทั่วไป ตรวจรักษาฟัน พร้อมการให้คำแนะนำสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยมี นางพวงผกา สุริวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย แก่เด็กๆ นักเรียนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง และประชาชนที่ยากไร้จำนวน 30 ชุดพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จำนวน 3 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท.ในพื้นที่เข้าดูแล สำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเข้ารับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#PRLAMPHUN
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar