ลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

👏🏻👍🏻ลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล  ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”👏🏻👍🏻

วันนี้ (21 มกราคม 2566) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรม สู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความ เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม  มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายคนพิการ หลายร้อยคนร่วมกิจกรรม

ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การมอบ ช่อดอกไม้และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ การแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของคนพิการ รวมถึงการมอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :