ลำพูน จัดประกวด QUEEN OF BEAUTY LAMPHUN 2022 รณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียม

ลำพูน จัดประกวด QUEEN OF BEAUTY LAMPHUN 2022 รณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียม

ค่ำวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP จัดการประกวด QUEEN OF BEAUTY LAMPHUN 2022 ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีสร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่รณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการป้องกันเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน จังหวัดลำพูน ร่วมกับแคปลำพูน

ปัจจุบันผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะผู้ที่นิยามตนว่าเป็นกะเทย ผู้หญิงข้ามเพศ สาวข้ามเพศ สาวประเภทสอง เข้ามามีบทบาท ในชุมชนและสังคมไทยมากขึ้น แต่ความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนและสังคมที่มีต่อผู้หญิงข้ามเพศนั้น ยังคงได้รับผลกระทบจากการมีทัศนคติ เชิงลบ ทั้งการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงปัญหาด้าน สุขภาพที่สำคัญของผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค อันจะนำไปสู่ปัญหา คุณภาพชีวิตในระยะยาว

ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#PRLAMPHUN

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :