ลำพูน ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกัน "พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคน"

ลำพูน ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกัน "พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคน"

วันนี้ (4 ธันวาคม 2565) เวลา 09.45 น. ที่บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองลำพูน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา "พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคน" ภายใต้แนวคิด "บวชป่า สืบชะตาขุนน้ำ ลำน้ำแม่สาร" ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำแม่สาร และทำกิจกรรม "ที่ว่างสร้างอาหาร" โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พระสงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และจากการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันดินโลก" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปฏิญาณตน ว่า "ข้าพเจ้าจะสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดิน เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพ ข้าพเจ้าจะต่อยอดขยายผล ขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดิน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

จากนั้น ผู้ว่าฯ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันฟื้นคืนผืนป่าด้วย "ตองห่อข้าวยาบา" สร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำแม่สารในกิจกรรมจิตอาสา "สร้างฝายถวายพ่อ" รวมทั้งทำกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "ที่ว่างสร้างอาหาร" สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทำกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#PRLAMPHUN

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :