จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ตามโครงการปลูกจิตสำนึกสู่ เยาวชน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน รางวัล ชมเชย จำนวน 16 รางวัล และเงินสนับสนุนการศึกษา 10 โรงเรียน โดยมี นักเรียนที่ได้รับรางวัล นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะครู ตัวแทนสถานศึกษา และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมรับมอบ ณ ศาลาสุธรรมมุกด์ มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 ตำบลมาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     นางศิริพร สืบพันธ์วงษ์ ประธานมูลนิธิฯ ในนามคณะกรรมการการจัดงาน กล่าวว่า โครงการปลูกจิตสำนึกสู่ เยาวชน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธ บูชา และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถ บพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือ ของ บริษัทพนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้างจำกัด มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ สมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี วัดโพนงาม และ โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

     ในวันนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของมูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 ในอำเภอแม่ทา ส่งผลงาน คลิปสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ รัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และ การบรรยายธรรม ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประกวด รวม 13 ผลงาน และ ประกาศผลผู้รับรางวัล แล้วนั้น จึงได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างที่ดี

     ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอชื่นชม คณะกรรมการจัดงาน โครงการปลูกจิตสำนึกสู่ เยาวชน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากในปัจจุบันการปลูก จิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เป็นพุทธมามกะที่ดีในพระพุทธศาสนา เป็นคนดี ของสังคม มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม ซึ่งเด็กนักเรียนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ ถือเป็นเยาวชนตัวอย่าง เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ของประเทศชาติ ที่ควรได้รับคำชื่นชม ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อที่จะได้ เผยแพร่สิ่งดีงามนี้ ในสถาบันการศึกษา ต่อๆไป

     นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมจำหน่าย ชิฟฟ่อนเค้กลำใย รอบการกุศลพิเศษ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวาย สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 1,000 ตัว ในสระน้ำของมูลนิธิฯ และเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ในโครงการ พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร พร้อม นำคณผู้แทนชุมชนและกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 หมู่บ้าน เข้ารับมอบผักสวนครัว ในการนำไปประกอบอาหาร เพื่อลด ครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : นายณัฐวุฒิ อินทร์ใจ ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :