ทต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยในบ้านใหม่ เชื่อมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14

ทต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยในบ้านใหม่ เชื่อมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.35009 ถนนซอยภายในบ้านใหม่ เชื่อมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,367.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,468.00 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,121,000.00 บาท และบัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,174,717.95 บาท รายละเอียดตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทรศัพท์ 0-5300-3442 ต่อ 129


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 2044 ทต.เหมืองจี้ ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน บ้านป่าห้า.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar