สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 หรือตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กำหนด คุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี และต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ฯลฯ

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5203-9380 หรือ 0-5358-1199


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 3054 ประกาศรับสมัคร พขร..pdf |


คะแนนโหวต :