สนง.กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

สนง.กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถบันทึกรายงานสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาได้ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน  โทรศัพท์ 0-5356-1255


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 1744 กศน.จ.ลพ. ประกาศรับยามรักษาความปลอดภัย.pdf |


คะแนนโหวต :