NO GIFT POLICY สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูน (บทความที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2567)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูน ใสสะอาด 2567"
NO GIFT POLICY
สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูนเมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar