ลำพูน เมืองหลวงแห่งผ้า ของภาคเหนือ (บทความที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2567)
🪡🧵👕 จังหวัดลำพูน จัดงานหัตถกรรมผ้าลำพูน ปี 2024 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี พบการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูน ที่คัดสรรมามากถึง 40 ร้านค้า นิทรรศการผ้าลำพูนอันทรงคุณค่า การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าลำพูนร่วมสมัย การสาธิตผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากผ้าลำพูน การแสดงจากศิลปินชั้นนำ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี ให้เป็นที่เข้าใจทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาด ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมือง / พื้นที่เชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อีกด้วยLine

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar