กระเทียม ของดีแห่งเมืองหละปูน (บทความที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

กระเทียมที่ใช้ปลูกกันส่วนมากในจังหวัดลำพูน เป็นกระเทียมพันธุ์กลาง คือโดยทั่วไปมีลักษณะสีม่วงอ่อนที่เปลือก และข้างในมีสีขาว ทางภาคเหนือจะแบ่งพันธุ์กระเทียมออกเป็น กระเทียมดอ และกระเทียมปี กระเทียมดอเป็นกระเทียมที่ปลูกก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ปลูกประมาณปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอด จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar