"เทศกาลอยู่ลำพูน" YOU! LAMPHUN FESTIVAL (บทความที่ 4 เดือน พ.ย.66)

✅อาคารเก่าที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม อาคารที่เมื่อผ่านก็สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ปิดเงียบๆ มาหลายปี กลุ่มผู้ประกอบการย่านอินทยงยศ (ทิศเหนือ) ในนามกลุ่มมรรค ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพื้นที่ทำประโยชน์สร้างสีสันให้กับคนที่อยู่ลำพูน ทั้งรอบนอกและตัวอาคารจัดวางงานศิลปะเปิดให้มีผู้สนใจเข้าชมได้เข้าชมตลอดการจัดงาน เราเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกัน ปล่อยของ ,สร้างงานศิลปะ, workshop, performance, ดนตรี , งานคราฟท์ ,นั่งเล่นพูดคุยกัน แบ่งปันพื้นที่สวยๆ ให้ทุกคนได้เข้าชมงานศิลปะในอาคาร
🧵💟✅"เทศกาลอยู่ลำพูน" YOU! LAMPHUN FESTIVAL ยังเป็นกิจกรรมต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบาย NEC สร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดลำพูน โดยการจัดกิจกรรมจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถกรรมของชุมชนที่มีอยู่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar