ลำพูน RUN FUN FUN DAY & NIGHT NIGHT RUN วิ่งใต้แสงโคมแสนดวง (บทความที่ 2 เดือน พ.ย.66)

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ : Lamphun Sport Tourism Wellness Thailand โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผ่านการวิ่งรอบเมือง ภายใต้สีสันเทศกาล 2 ประเพณีที่โดดเด่นในจังหวัดลำพูน อย่างประเพณีสลากย้อมซึ่งมีการจัดกิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยภายใต้ชื่อ ลำพูน RUN FUN FUN DAY & NIGHT DAY RUN วิ่งบูชาสลากย้อม วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งจากทั่วประเทศเป็นอย่างดี และอีกหนึ่งคือ เทศกาล คือเทศกาลโคมแสนดวง จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรม ลำพูน RUN FUN FUN DAY & NIGHT NIGHT RUN วิ่งใต้แสงโคมแสนดวง ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย 
รายละเอียดวันจัดกิจกรรมใต้คอมเมนต์ 

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar