องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์แจ้งการประชุมสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สอบถามโทร. 0 5359 7260 ต่อ 210


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar