สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการรับสมัคร อบรมและทดสอบให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. และผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สอบถามโทร. 0 5352 5548 ต่อ 106


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar