กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัย รับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2567

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ รับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 สอบถามโทร. 0 2659 6744


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar