✨👗 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด ภายในงาน "Lamphun Festival Craft & Creative" ✨👗

✨👗 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด ภายในงาน "Lamphun Festival Craft & Creative" ✨👗

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดงาน "Lamphun Festival Craft & Creative" กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ตลอดจนสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

#PRLAMPHUN
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar