ผู้ว่าฯ ดันให้ลำพูน เป็นเมืองแห่งการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคลทุกช่วงวัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าฯ ดันให้ลำพูน เป็นเมืองแห่งการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคลทุกช่วงวัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar