ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมนายกเหล่าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

     ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมนายกเหล่าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.27 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 ถึง 2565 ในส่วนภูมิภาค ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ประกอบด้วย พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง รวมจำนวน 26 รูป ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 75 ราย และผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งจำนวน 1,392 ราย และ 108 ครั้ง จำนวน 158 ราย และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน 73 ราย ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดจนยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดหาโลหิต ตั้งแต่ปี 2495 ให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับรักษาผู้ป่วย เพื่อให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีจัดหาโลหิตได้เพียงร้อยละ 4 ของประชากร ซึ่งต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ โรงพยาบาลต่างๆ ต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้บางช่วงมีโลหิตสำรองไม่เพียงพอ

     นอกจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังจัดโครงการ ให้โลหิต ให้ชีวิตใ ห้ประจำ Give Blood, Give Lives, Give Forever รณรงค์ให้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ทำให้การบริจาคโลหิตต่อเนื่อง และเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป

     ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ทุกๆ 3 เดือน ได้ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือหน่วยบริการโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และทุกจังหวัด

---------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar