พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านพระครูจิรวัฒนโสภณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านพระครูจิรวัฒนโสภณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน

     วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านพระครูจิรวัฒนโสภณ อายุ 78 พรรษา 57 อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน อดีตเจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ เมรุชั่วคราววัดช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ ภายในงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง โดยดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

     พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง ในขณะ อายุ 78 พรรษา ได้มรณภาพลง เมื่อเวลา 19.03 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลวงพ่อพระครูจิรวัฒนโสภณ ถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดลำพูน และได้อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขัดเกลาพุทธศาสนิกชนให้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมความดีมาโดยตลอด โดยได้มีการประชุมเพลิงในค่ำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานพิธีฯ

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar