รองผู้ว่า ฯ ลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกร

รองผู้ว่า ฯ ลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกร

     วันนี้ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอแม่ทา เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการฝังกลบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและควันไฟในอากาศ โดยลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกร และมอบแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงติดตามการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เส้า และติดตามการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่อำเภอแม่ทา (ทุเรียน) ณ สวนทุเรียน นายสุทิน จันวรรณ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar