อำเภอบ้านธิ ผนึกกำลังร่วมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“วัด ประชา รัฐ” สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

อำเภอบ้านธิ ผนึกกำลังร่วมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“วัด ประชา รัฐ” สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ วัดปากกอง บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน่้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม อำเภอบ้านธิ ผนึกกำลังร่วมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “วัด ประชา รัฐ” สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี พระครูวิจิตรวุฒิกร เจ้าอาวาสวัดปากกอง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอบ้านธิ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

       การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยกำหนดดำเนินการในช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2568) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม ผู้แทนพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมฟื้นฟูภูมิปัญญา ในการหาเลี้ยงชีพของประชาชน โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่การดำเนินงานในรูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และต่อยอดไปสู่การพัฒนางาน และการแก้ไขปัญหาในหลายมิติ และเป็นการสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยมีคณะสงฆ์ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงาน

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar