จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2/ 2567 พื้นที่อำเภอบ้านธิ

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2/ 2567 พื้นที่อำเภอบ้านธิ

     วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ นักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วม

     ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดขึ้นโดยการบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำข้อเสนอและปัญหาต่า ๆ ไปหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป โครงการนี้นับว่าเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง(Citizen - Centric) ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

     ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค แก่นักเรียนและประชาชน จำนวน 100 ถุง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชน ประมาณ 50 บูธ เช่น โรงพยาบาลบ้านธิ ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนำสินค้าธงฟ้า(น้ำมัน ไข่ไก่) จำหน่ายในราคาพิเศษ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนมอบพันธุ์ปลาแก่ประชาชน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างรู้สึกยินดีที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยได้ออกเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชน

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar