รอง ผู้ว่าฯ ลำพูน นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

รอง ผู้ว่าฯ ลำพูน นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ลงพื้นที่ชุมชนวัดบ้านพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ซึ่งจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้คือ เป็นชุมชนท่องเที่ยว บวร On Tour ที่มีการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกด้านสู่ความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เช่น กาดกองเตวทุกสัปดาห์ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าซิ่นจกโหล่งลี้ ที่มีความงดงามด้วยลวดลายสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้ทอในอดีต และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีที่พักโฮมสเตย์คุ้มภูหมื่นลี้บนพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบ

     ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดําเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจําปี 2567 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กําลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสําเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar