เปิดให้เข้าชมแล้ว ! สวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 ณ สวนศิลป์หริภุญชัย และ หอศิลป์สล่าเลาเลือง

เปิดให้เข้าชมแล้ว ! สวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 ณ สวนศิลป์หริภุญชัย และ หอศิลป์สล่าเลาเลือง

     เย็นวานนี้ (18 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 18.00 น. ที่สวนศิลป์หริภุญชัย และ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้ทำพิธีเปิดสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ โดยมีนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม

     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง และ สวนศิลป์หริภุญชัย อยู่ในการกำกับดูแลของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปีนี้ นับเป็นเมตตาของพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่ต้องการคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยการจัดแสดงโคมล้านนาและโคม 4 ชาติ ประกอบด้วย โคมล้านนา, โคมญี่ปุ่น, โคมจีนและโคมเกาหลี ท่ามกลางสวนดอกไม้ ของสวนศิลป์หริภุญชัย โดยใช้งบประมาณการตกแต่งทั้งหมดจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากวัดพระธาตุหริภุญชัยในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงาม กำหนดจัดแสดงและเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2566 ตามกำหนดเดิม แต่การจัดกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนในปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พระเทพรัตนรายก จึงมีดำริว่าควรขยายเวลาแสดงโคมออกไป จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 อีกทั้ง การจัดแสดงโคมส่วนหนึ่งในเทศกาลโคมแสนดวงได้เกิดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนคนลำพูนอย่างมาก

     สำหรับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมฯ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง เครือข่ายโอทอปลำพูน ชมรมร้านอาหารลำพูน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจำหน่ายของฝากของที่ระลึก กาดปื้นโกม ขันโตกปื้นโกม การสาธิตการทำโคมจิ๋วและกิจกรรมลอยกระทง

---------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar