จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 44 ภายใต้ชื่อ “เกษตรนวัตกรรม ล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ 44” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
     ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมติของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ มอบหมาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 มีสมาชิก อกท. รวมทั้งหมด 52 สถานศึกษาในทุกภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 12 สถานศึกษา ภาคกลาง 13 สถานศึกษา ภาคใต้ 15 สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 สถานศึกษา เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการจากสมาชิก อกท. ทั่วประเทศ เป็นการจัดประชุมสามัญประจำปีของสมาชิก อกท. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
     กิจกรรมภายในงานมีการประกวด การแสดง การแข่งขันของนักเรียน การเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ทั่วประเทศ การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา การอบรมและบริการวิชาชีพ กิจกรรมการนันทนาการ การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar