จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 มุ่งพัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ นำไปสู่การมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2567 มุ่งพัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ นำไปสู่การมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     วันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ศึกษาธิการจังหวัด ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

     ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมพิจารณาปฏิทินวันที่จะดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยจะได้มีการกำหนดหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม  ติดตามผลพร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  รวมถึงการสนับสนุน  สำหรับเด็กนักเรียนผู้เข้าที่จะร่วมโครงการฯ สู่การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ  ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีอาชีพ  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

     นักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

.

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน 
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar