ผู้ว่าสันติธร เปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน  กิจกรรม “ ขันโตกปื้นโคม ”ภายในนิทรรศการสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ เข้าชมฟรี!!  เริ่มวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2566

ผู้ว่าสันติธร เปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน  กิจกรรม “ ขันโตกปื้นโคม ”ภายในนิทรรศการสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ เข้าชมฟรี!!  เริ่มวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2566

     ค่ำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ หอศิลป์สล่าเลาเลือง และ สวนศิลป์หริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน  กิจกรรม “ ขันโตกปื้นโคม ” ภายในนิทรรศการสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  นายวิโรจน์ สายพันธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน  นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  กล่าว่า หอศิลป์สล่าเลาเลืองและสวนศิลป์หริภุญชัย เป็นหน่วยงานในความดูแลของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  เป็นสถานที่ในการต้อนรับแขกและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน มีกิจกรรม นิทรรศการ สวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ  เป็นความเมตตาของ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ที่ต้องการคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยการจัดแสดงโคมล้านนาและโคมสี่ชาติ ประกอบด้วย โคมล้านนา  โคมญี่ปุ่น  โคมจีน  และโคมเกาหลี  ท่ามกลางสวนดอกไม้ของสวนศิลป์หริภุญชัย โดยใช้งบประมาณการตกแต่งทั้งหมดจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน  เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของจังหวัดลำพูน  โดยได้กำหนดจัดแสดงและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เริ่มวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2566 และจะมีพิธีเปิดโคมล้านนาและโคมสี่ชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ 
     ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 16 เทศกาลระดับชาติ ไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 "Unseen New Chapters" ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "ตระการตาแห่งสีสัน...มหัศจรรย์ทะเลโคม" โดยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters: ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่างๆ จาก 77 จังหวัดทั่วไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นเทศกาลที่สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมล้านนาได้อย่างงดงาม  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ให้กับชาวลำพูนในระดับเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย
     สำหรับการจัดงาน "ขันโตกปื้นโคม" นอกจากจะเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนแล้ว ยังได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมใจกันจัดงานนี้ ทำให้จังหวัดลำพูนของเราเป็นเมือง "ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน" และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารพื้นเมืองอันเลิศรส ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงาม ชมความงามของแสงโคมล้านนา และโคมสี่ชาติ จากประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ภายใต้บรรยากาศของสวนศิลป์หริภุญชัยในค่ำคืนนี้

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน 
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar