สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม Intake Clinic ส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม Intake Clinic ส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการ Intake Clinic ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงผลการดำเนินงานของจังหวัดลำพูนในด้านต่างๆ ที่ได้รับรางวัลโดยอาศัยประชาชนเป็นศูนย์ของการพัฒนาจังหวัด พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

      สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับมอบหมายจาก ผู้ตรวจการแผ่นดินให้จัดกิจกรรมโครงการ Intake Clinic เพื่อบรรยายบทบาท หน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิในการร้องเรียนพร้อมด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ข้าราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน โดยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน ณ ตลาดไชยชนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ณ ตลาดสดแม่ทองริ้ว ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 16 พฤศจิกายน 2566 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

---------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar