ลำพูนจัดกิจกรรมสภากาแฟ “โคมแสนดวง แสนดวงใจ สานสายใยชาวลำพูน” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ลำพูนจัดกิจกรรมสภากาแฟ “โคมแสนดวง แสนดวงใจ สานสายใยชาวลำพูน” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 06.30 น. ที่หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 11/2566 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพ ภายใต้กิจกรรม “โคมแสนดวง แสนดวงใจ สานสายใยชาวลำพูน”

     ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

     สำหรับ การจัดสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งต่อไป มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 วันที่ 6 ธันวาคม 2566

---------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar