สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลำปาง ลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ลป.1382 หลังลำดับที่ 2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทำ จ.ลำปาง มาให้ผู้สนใจทราบและเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โดยกำหนดดูสภาพอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 256 ถึงวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดลงชื่อเข้าประมูลเพื่อสู้ราคาในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. สนใจโทร. 05401 0782


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar