สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ขายทอดตลาด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ประเภทยานพาหนะ จำนวน 44 รายการ นัดที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นัดที่ 2 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สนใจสอบถาม โทร. ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน 0 5321 7259 ต่อ 10053


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar