สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

เทศบาลตำบลวังดิน มีความประสงค์จะดำเนินการจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 245 รายการ ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน จว.ลำพูน จึงแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดดังกล่าว สอบถามโทร. 0 5397 9715 ต่อ 123


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar