โรงเรียนบ้านศรีป้าน ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดทากาศ

โรงเรียนบ้านศรีป้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดทากาศ โดยกำหนดให้ผู้สนใจดูสถานที่สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 29 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการและกำหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันในวันที่ 30 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดทากาศ สอบถามโทร. 0 5357 4566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar