สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สินทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ประเภทยานพาหนะ จำนวน 71 รายการ นัดที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และนัดที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามโทร. 0 5321 7259 ต่อ 10053


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar